تبلیغات
فروشگاه فرش - نمایشگاه دموتکس چین

نمایشگاه دموتکس چین

دوشنبه 29 آذر 1389 09:48 ق.ظ

نویسنده : علی اصغر کارخانه

اطلاعات نمایشگاه دموتکس چین:
تاریخ نمایشگاه 22 تا 24 مارس 2011 سوم تا پنجم فروردین 1390
چشم انداز نمایشگاه دموتکس چین تا 5 سال آینده:
350 میلیون نفر دیگر از روستاهای چین به شهرها مهاجرت خواهند کرد-شش شهر بزرگ دیگر در چین بوجود خواهد آمد که دو تای آن بیش از بیست میلیون نفر جمعیت خواهند داشت-321 شهر چین جمعیتی بیش از یک میلیون نفر خواهند داشت-در چین تا 5 سال آینده 5 میلیون ساختمان جدید ساخته خواهد شد که 50 هزار تای آنها آسمانخراش هستند-40 میلیارد متر مربع فضای جدید در این ساختمانها بوجود خواهد آمد-کشورهای چین-ژاپن-کره-استرالیا و نیز بازار اروپا و آمریکا ترجیح می دهند از فرش ماشینی و کف پوشهای منسوج استفاده نمایند-با افزایش توریست 20 درصد تقاضای فرش در آسیا افزایش داشته است-در نمایشگاه سال قبل دموتکس چین 28 درصد افزایش در تعداد غرفه ها و مشارکت کنندگان بود-تعداد بازدید کننده 40 هزار نفر بود روز اول 19 هزارروز دوم 15 هزار و روز سوم که یک روز تمدید شد 6 هزار نفر-فضای مفید 92000 متر مربع
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -
JavaScript Free Code

www.saroogh.mihanblog.com/

JavaScript Free Code New Page 2
JavaScript Free Code